Wydrukuj tę stronę

Zamówienia publiczne


 

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE DOSTĘPNE NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MDK

 


 

Mława: Cyfryzacja Kina Kosmos w Mławie
Numer ogłoszenia: 368292 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

- AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA 16.09.2013 r.

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOSTAWA SPRZĘTU CYFROWEGO DO KINA KOSMOS 
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
Aktualizacja Ogłoszenia o zamówieniu - dostawy 16.09.2013

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.1str.2
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy str.1str.2


 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Konserwacja systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych budynku MDK
Zapytanie ofertowe klimatyzacja oraz wentylacja budynku
Prace remontowe po zalaniu w budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie
Zapytanie ofertowe Załącznik

Cyfrowe wspomaganie głosowań Sesji Rady Miasta poprzez bezprzewodowy system do głosowania dla 21 osób.
Zapytanie ofertowe system głosowań
Bezprzewodowy system mikrofonów konferencyjnych. Cyfrowe wspomaganie głosowań na 21 osób.
Zapytanie ofertowe mikrofony konferencyjne
Uszycie strojów dla Zespołu Artystycznego Seniorów „CANTARE”
Zapytanie ofertowe stroje CANTARE
Konserwacja systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych budynku MDK oraz budynku Kina Kosmos w Mławie ul. Stary Rynek 13
Zapytanie klimatyzacja i wentylacja Załącznik
Badania okresowe, przeglądy, konserwacja sprzętu i instalacji ppoż. budynku MDK oraz budynku Kina Kosmos w Mławie ul. Stary Rynek 13
Zapytanie PPOZ
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku MDK oraz budynku Kina Kosmos w Mławie ul. Stary Rynek 13
Zapytanie instrukcja PPOZ
Przegląd okresowy roczny instalacji elektrycznej. Kosztorys wykonania pomiarów ochronnych oraz natężenia oświetlenia i oświetlenia awaryjnego budynku MDK oraz budynku Kina Kosmos w Mławie ul. Stary Rynek 13
Zapytanie elektryk

 

Wyniki ofert

Wybór ofert konserwacja systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych
Wybór klimatyzacja i wentylacja
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Wybór instrukcja PPOZ
Badania okresowe, przeglądy, konserwacja sprzętu i instalacji ppoż
Wybór instalacja PPOZ